A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Čarodějův učeň
Byl jednou jeden hoch a ten si hledal službu. První pán, u kterého se představil, se ho zeptal: „Umíš číst a psát?“ „Ano, velmi dobře.“ odvětil Petr, jak se náš chasník jmenoval. „Jestliže umíš číst a psát,“ řekl mu pán: „potom tě nemohu potřebovat.“ Byl to tiž čaroděj a měl strach, že by jeho pacholek mohl vyslídit tajemství čarodějnického umění, které bylo skryto v jeho objemných knihách. Ale Petr nebyl žádná palice dubová a pomyslil si: „Chceš sluhu hlupáka, tak ti budu dělat hlupáka.“ A tak hlasitě zakřičel: „Jak jste to pane myslel? Já jsem vám špatně rozuměl! Já jsem myslel, že se ptáte, zda umím jíst a spát a to opravdu umím lépe než co jiného. Ale psát a číst? Ne, o tom věru nemám ani potuchy.“ S tím byl čaroděj spokojen a vzal Petra do svého domu.


Petr byl pilný a šikovný a čaroděj s ním byl v každém ohledu spokojen. Ale tajně se Petr pídil po knihách a učil se z nich zaříkávacím formulím a čarodějnickému umění, a když uplynul jeden rok, uměl už tak mnoho jako sám čaroděj.


Tu jednoho dne čaroděj Petra přistihnul, zrovna když si v jedné knize hledal nějakou kouzelnou formuli, neboť chtěl proměnit koště v živoucí bytost, která by mu pomáhala při práci v domě. Rozlícený čaroděj se na Petra obořil, ale tento pronesl mocné zaklínadlo, proměnil se ve vlaštovku a oknem vyletěl ven a svištěl vzduchem pryč. Čaroděj na sebe vzal podobu supa a jal se vlaštovku pronásledovat. Skoro ji už dostihnul, ale letěli zrovna nad nějakou širokou řekou, vlaštovka se střemhlav vhrla do vln a byla z ní ryba. Sup se však proměnil ve žraloka a pokoušel se malou rybku spolknout, tu se proměnila opět v ptáčka.


Tak to šlo několik hodin a Petr byl už řádně unavený. Byl zrovna holubem a letěl nad císařskými zahradami a dole se zrovna procházela císařova dcera. Holoubek jí sletěl k nohám a úpěnlivě se na ni hleděl, zatímco na nebi kroužil jestřáb a pomalu se spouštěl dolů, aby holoubka dopadnul. Princezna se sehnula a třesoucího se holoubka soucitně zvednula. Tu holoubek zmizel a na prstě měla zlatý prsten, na kterém jako oči zářily dva nádherné drahokamy. Čaroděj na sebe vzal opět lidskou podobu a šel rovnou k císaři. „Dám vám, po čem touží vaše srdce,“ řekl mu: „když mi za to darujete prsten, který nosí vaše dcera.“ Císař si zrovna velmi přál jeden drahocenný kámen z koruny sousedního císaře. Čaroděj mu ho do hodiny obstaral. Císař nechal ihned zavolat princeznu, aby mu dala ten prsten. Ale dívka se zdráhala, neboť tušila, že se v tom prstenu ukryl holoubek. Tu se císař tak rozhněval, že takový hněv ještě nikdo neviděl. „Já tě naučím poslouchat!“ křičel a princezně prsten serval z prstu.


Ale prsten z císařovy ruky vyskočil a změnil se v zrníčka prosa, která se rozkutálela po podlaze. V mžiku se čaroděj proměnil ve slepici, která pilně zobala zrníčko za zrníčkem. Už si čaroděj myslel, že má vyhráno, neboť neviděl na zemi ani zrníčko, ale jedno se zakutálelo pod princeznin střevíček a dříve než se byl nadál, toto jediné zrníčko se proměnilo v divokého kocoura a ten slepici popadnul za krk a zhltnul ji i s peřím. Pak se z kocoura stal hezký mládenec, který se císaři dvorně uklonil a poprosil ho, zda by ho s jeho čarodějnickým uměním nevzal do služby.


Tak se nakonec stalo a Petr vykonal v císařských službách mnoho dobrého a nakonec si vysloužil za ženu císařovu dceru

Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové