A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Chytrá hloupost

 V jedné vesnici žil člověk, který se jmenoval Rak. Vedlo se mu špatně. Celý den pracoval a večer měl jen kousek suchého chleba. Byl, jak se říká, trochu přihlouplý. Ještě dobře, že mu žena svým rozumem leckdy pomohla.

Jednou jim přestala dojit kráva. Žena se na ni rozzlobila a povídá mužovi. "Bude ve městě jarmark, půjdeš tam s krávou a prodáš ji." "Kolik za ni dostanu?" ptal se muž. Žena se dala do smíchu. "Inu, co ti kdo dá." Když byl ve městě trh, vstal muž brzy ráno a hnal krávu do města. Zanedlouho k němu přišel nějaký člověk a ptal se: "Co chcete za tu krávu?" "Co mi kdo dá," řekl Rak. "To je moudré," řekl muž. "Abyste tu nemusel dlouho čekat, sám ji koupím. Tady vám dám za Dal Rakovi knížku a než se vzpamatoval, byl i s krávou pryč. ni knížku, která má velkou cenu," zdůraznil. "Všechno se v ní dočtete." Dal Rakovi knížku a než se vzpamatoval, byl i s krávou pryč. Rak schoval knížku a vracel se zvolna domů. Žena spráskla ruce nad hlavou, když uviděla místo peněz knížku a vykládala mužovi něco o hlouposti. "Ženo, slyšela jsi někdy o takové knížce, kde by se člověk o všem dočetl?" hájil se muž. "Nu, tak se dočti," křičela žena. Rak otevřel knížku a obracel list za listem, ale nic se nedočetl. Neuměl číst. Žena se hrozně zlobila, ale přece vykládala ve vsi, že mají divotvornou knížku.

Zanedlouho jednomu sousedovi ukradli hříbě. "Ale, usmál se soused, však se Rak dočte ve své knížce, kdo hříbě ukradl." Došel k němu, dal mu dvacet zlatých a prosil ho o radu. Rak shrábl vážně peníze a povídá: "Přijďte se zeptat pozítří." Soused poděkoval a doma s radostí ženě vykládal, že bude zloděj vypátrán. Žena běžela k sousedce a vyprávěla jí to. Ta zbledla a honem odešla. Běžela za mužem na pole a povídá: "Je zle! Rak se dočetl ve své knížce, že jsi ukradl hříbě. Co si počneme?" "Buď zticha," řekl muž, "promluvím s Rakem." Šel domů, vzal z truhly dvacet zlatých a šel k Rakovi. Poslechněte, sousede, dám vám dvacet zlatých, když neřeknete nikomu, že jsem to hříbě ukradl. Ale ještě mi poraďte, jak bych se ho zbavil." "To je snadné," řekl Rak, "poplácejte ho po hřbetě a hříbě poběží domů samo." S veselou šel soused domů. Udělal, jak mu Rak poradil a časně ráno bylo hříbě u svého pána. Celá ves mluvila o tom, jakou má Rak podivnou knížku.

Vyprávění zaslechl i kníže té země. Náhodou se mu ztratil drahý prsten. Poslal kočár pro Raka, aby přijel do zámku. Rak jel a ženu vzal s sebou. V zámku ho uvítal kníže a poručil, aby mu přinesli oběd. Rak usedl se ženou ke stolu a pustili se do jídla. Když snědl dva talíře polévky, rozepjal si knoflík u vesty a povídá: "To je první!" Sloužící, který právě přinášel mísu s masem, jak to uslyšel, strašně se lekl. Sotva postavil mísu na stůl, vyběhl ze dveří. Rak jedl s chutí dál. Rozepnul zas jeden knoflík a řekl: "To je druhý!" Jiný sloužící přinášel moučník a zaslechl Rakova slova. Pohlédl na něho se strachem a vyběhl ze dveří. Rakovi chutnalo jak náleží. Rozepnul opět jeden knoflík a řekl: "To je třetí!" Jeho slova uslyšel nový sloužící, který právě přinášel víno. Zbledl a utekl. "Tady jsou lidé nějak potrhlí," myslel si Rak. Ale jak se podivil, když za chvíli přišli všichni tři sloužící a klekli před ním na zem. Prosili ho, aby nic knížeti neříkal, že prsten ukradli. Ještě mu nabízeli peníze. "Ale jak máme prsten vrátit, aby kníže neměl podezření?" "To je snadná pomoc," řekl Rak. "Chyťte jednu kachnu, strčte jí prsten do krku a pak mně ji přineste." Sloužící hned udělali, jak vševědoucí Rak přikázal a přinesli kachnu, která spolkla prsten. Rak jí vytrhl několik pírek z ocasu a dal ji sloužícímu, aby ji zas pustil na dvůr.

Zanedlouho přišel kníže a pravil: "Slyšel jsem, že máte nějakou knížku, ve které se všechno dočtete. Poslal jsem proto pro vás, abyste mi pověděl..." "Kam se poděl váš prsten," řekl Rak. "Vím o tom. Podívejte se tamhle na dvůr, kde je kachna s vytrženými pery. Dejte ji zabít a v žaludku najdete prsten." "Opravdu?" divil se kníže. Dal kachnu zabít a prsten vskutku našli. Kníže měl radost a bohatě Raka odměnil. Ani ho nechtěl pustit domů a zval ho, aby zůstal na zámku.

Knížeti byla Rakova moudrost přece jenom podezřelá a chtěl ho vyzkoušet. Nařídil sloužícímu, aby přinesl z kuchyně mísu přikrytou talířem. "Učený pane," řekl kníže Rakovi. "Když tedy všechno víte, povězte, co je na té míse?" Rak zbledl a zadíval se na mísu. Smutně si povzdechl a povídá: "Nebohý Raku, teď bude s tebou zle!" "Výborně," zvolal kníže, "uhodl jste!" Odkryl mísu a na ní byl uvařený rak. Všichni se divili, ale nejvíce sám Rak, že tak šťastně vyvázl.

Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové