A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Jorinda a Joringel


 
Bratři Grimmovéprostřed hlubokého lesa stál zámek, ve které nebydlil nikdo jiný, než jedna stará žena, která však byla arcičarodějnice. Ve dne se lidem zjevovala jako kočka či sova, ale v noci na sebe brala svoji lidskou podobu. Vládla uměním lákat k sobě zvěř a ptáky, ty pak vařila a pekla. Když člověk přišel na sto kroků od zámku, kouzlo ho na místě znehybnilo a musel tam stát tak dlouho, dokud ho nepropustila. Byla-li to ale krásná panna, kdo v jejich osidlech uvíznul, tu ji proměnila v ptáka, dala ho do klece a zanesla do své komnaty. Měla tam už sedm tisíc klecí s vzácnými ptáky.


ila byla panna a ta se jmenovala Jorinda, byla krásnější než jiné dívky. Jorinda byla zaslíbena hochovi, který se jmenoval Joringel. Zrovna slavili svatbu a měli velkou radost jeden z druhého, chtěli si tedy chvíli důvěrně spolu popovídat, a tak se vydali na procházku do lesa. „Dej pozor“, řekl Joringel: „ať nikdy do blízkosti zámku nepřijdeš.“ Byl krásný podvečer, slunce probleskovalo mezi kmeny stromu v tmavě zelené hradbě lesa a na jednom starém dubu žalostně zpívala hrdlička. Jorinda se rozplakala, Joringel se rozplakal, oba byli tím zpěvem tak dojati a zdrceni, jako by každou chvíli měli umříti. A tak si všimnuli pozdě, že zabloudili a najednou nevěděli kudy vede cesta domů. Slunce už napůl zapadlo za hory. Joringel najednou za křovisky spatřil zdi prokletého zámku, k smrti se polekal a strnul.


Jorinda si začala zpívat a Joringel se bezmocně díval, jak se změnila ve slavíka. Joringel se nemohl pohnout, nemohl mluvit ani plakat, pohnout rukou nebo nohou, stál tam jako kámen. Třikrát kolem nich zakroužila sova s ohnivýma očima a zahoukala, pak zmizela v křoví a za chvíli z houštiny vykulhala sehnutá stařena, žlutá a seschlá, s obrovskýma rudýma očima, zahnutým nosem, jehož špička dosahovala až na bradu. Něco si mumlala, chytila slavíka a nesla ho pryč. Joringel nemohl ani zavolat, ani se hnout. Konečně stařena přišla zpět, zamumlala zaříkadlo a Joringel byl volný. Tu si mladík před ní kleknul na kolena a prosil ji, aby mu slavíka vrátila, ale stařena se mu vysmála, že ji už nikdy v životě neuvidí a zmizela. Joringel plakal, naříkal, ale všechno marně: „Ach, co si mám počít?“


akonec se vydal cestou necestou pryč, až přišel do cizí vesnice a tam se nechal najmout jako pasák ovcí. Často chodil k zámku, ale nikdy ne už blíže než sto kroků. Tu se mu jednou v noci zdálo, že našel rudý kvítek, v jehož středu byla velká krásná perla. Ten kvítek utrhnul a šel s ním k zámku, všechno, čeho se tím kvítkem dotknul, bylo od kouzel osvobozeno; a taky snil o tom, že se mu Jorinda vrátila. Ráno, když se byl probudil, počal chodit údolími, horami a hledat ten kouzelný kvítek. Našel ho až devátý den brzičko ráno. Ve středu toho kvítku se jako perla třpytila kapka rosy.


oringel ten kvítek s kapkou opatrně nesl celý den a noc k zámku. A když byl sto kroků od zámku, nebyl očarován, nýbrž kráčel dál až zámecké bráně. Joringel se zaradoval, dotknul se kvítkem brány a ta se otevřela. Vešel dovnitř na dvůr a poslouchal, odkud uslyší ptačí zpěv, konečně ho zaslechl. Šel dál a našel tu komnatu, kde bylo sedm tisíc klícek a byla tam také čarodějnice a ptáčky krmila. Když byla Joringela uviděla, velmi se rozlítila, spílala mu, plivala na něj jed a žluč, ale více jak na dva kroky se k němu přiblížit nemohla. Joringel si jí nevšímal, prohlížel si klece s ptáky, ale bylo tu mnoho set slavíků, jak mezi nimi najde Jorindu? Tu najednou uviděl, jak se stařena plíží dveřmi pryč, když byla před tím jednoho slavíka vzala. V mžiku k ní skočil, dotknul se klícky tak stařeny kvítkem, a tu se událo, že tam najednou stala Jorinda a stařena tím dotykem přišla o svou kouzelnou moc.


orinda se mu vrhla kolem krku, byla tak krásná jako dříve. Tak osvobodili i všechny ostatní ptáky, z kterých se staly panny, a pak šli domů a spokojeně spolu žili
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové