A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Královská hádanka


 
Bratři Grimmovéyl jednou jeden princ, říkali mu Daniel, který dostal chuť rozhlédnout se po světě a nevzal s sebou nikoho, než jednoho věrného sluhu. Jednoho dne ti dva dorazili do hlubokého lesa, a když přišel večer, nenalezli žádný nocleh a nevěděli, jak přečkají noc. Tu Daniel uviděl chaloupku a nějakou dívenku, která k ní právě přicházela, a když přišla blíže, viděl, že je velmi krásná. Pozdravil ji a zeptal se: „Milé dítě, mohl bych já a můj sluha najít v té chalupě pro dnešní noc přístřeší?“ „Ach, ano,“ řeklo děvče smutným hlasem: „to byste jistě mohli, ale já vám to neradím, nechoďte dovnitř.“ „Pročpak ne?“ zeptal se princ Daniel. Dívka povzdechla a řekla: „Moje macecha ovládá temné čarodějnické umění a s cizinci nenakládá dobře.“


aniel pochopil, že se ocitli u domu nějaké čarodějnice, ale protože se už zcela setmělo a oni stejně nemohli dále, tak ničeho nedbali a do chalupy vstoupili. Stařena seděla na lenošce u krbu a rudýma očima si cizince prohlížela. „Dobrý večer,“ zaskřehotala a tvářila se docela přátelsky: „posaďte se a odpočiňte si.“ Zafoukala do uhlíků, nad kterými vařila něco v malém kotlíku. Dcerka je ale předtím varovala, aby se měli na pozoru, nic nejedli a nic nepili, neboť stařena vaří zlé lektvary. Spali pak poklidně až do časného rána.


dyž byli připraveni k odjezdu a princ už seděl na koni, stařena řekla: „Počkejte chvíli, chci vám dát nápoj na rozloučenou.“ Zatímco pro něj šla, aby ho přinesla, ujížděl Daniel pryč a sluha, který si ještě připevňoval sedlo, tu byl už sám, když přišla čarodějnice s nápojem. „Zanes to svému pánovi.“ poručila mu, ale v tom okamžiku jí sklenice vyklouzla a žluč stříkla na koně a byl vám to jed tak silný, že to ubohé zvíře padlo v tu ránu mrtvé k zemi. Sluha běžel za pánem a vyprávěl mu, co se stalo, a protože tam nechtěl nechat sedlo, tak běžel zpět, aby si ho přinesl. Když přišel k mrtvému koni, seděl na něm hladový krkavec a hodoval. „Kdoví, zda dnes seženeme k snědku něco lepšího.“ řekl si sluha, krkavce zabil a vzal ho s sebou.


jeli dál celý den tím lesem, který neměl konce. Až za soumraku našli hostinec. Sluha dal hostinskému krkavce, aby ho připravil k večeři. Ale Daniel a sluha se tentokráte ocitli v loupežnickém doupěti a za hluboké tmy přišlo dvanáct mordýřů a chtěli cizince zabít a oloupit. Ale dříve než se do té práce pustili, sedli si ke stolu a hostinský i čarodějnice si přisedli k nim a ze společné mísy jedli polévku, do které hostinský nasekal krkavčí maso. Sotva ale spolkli pár soust, popadali všichni mrtví, neboť krkavci se dostal do těla s koňským masem i jed připravený pro prince. Tak v tom domě nezůstal nikdo živý než dcerka hostinského, která byla poctivé děvče a na těch bohapustých zločinech neměla žádného podílu. Otevřela cizincům všechny dveře a ukázala jim nahromaděné poklady. Princ Daniel jí ale pravil, že si může vše ponechat, že z toho nic nechtějí, a jel se svým sluhou dál.


o dlouhém putování dorazili do města, kde žila krásná, ale svéhlavá princezna, která nechala vyhlásit, že kdo jí uloží hádanku, kterou nedokáže vyřešit, ten se stane jejím manželem, ale pokud ji princezna vyřeší, přijde ten opovážlivec o hlavu. Tři dny si nechávala na rozmyšlenou a byla vám tak chytrá, že všechny přednesené hádanky vyřešila ještě před uplynutím této lhůty. Již devět princů tímto způsobem sešlo ze světa, když dorazil princ Daniel a byl její velkolepou krásou tak oslněn, že pro ni chtěl vsadit svůj život.


tak předstoupil před princeznu a položil ji svoji hádanku. „Co je to,“ pravil: „jeden nikoho nezabil a přece jich dvanáct zemřelo.“ Princezna nevěděla, co by to mohlo být, přemýšlela a přemýšlela, ale nic ji nenapadalo. Listovala ve svých hádankových knihách, ale ani v nich řešení nenašla. Zkrátka její moudrost byla v koncích.


dyž si nevěděla rady ani pomoci, poručila děvečce, aby se vplížila do Danielovy ložnice poslouchala jeho sny, neboť princezna si myslela, že princ jistě mluví ze spaní a řešení hádanky tak prozradí. Ale chytrý sluha si lehnul do postele místo pána a když přišla děvečka, strhnul ji plášť, do kterého se zahalila, a lískovkou ji hnal ven.


ruhé noci poslala princezna na výzvědy komornou, aby zkusila, zda nebude mít při slídění větší štěstí, ale i ji sluha sebral plášť a vyplatil ji rákoskou.


yní si Daniel myslel, že třetí noc bude v bezpečí a lehl si do své postele a přišla vám sama princezna. Byla zahalená do mlžně šedivého pláště a sedla si na postel vedle Daniela. A když si myslila, že spí a sní, mluvila na něj a doufala, že ji odpoví, jako to mnozí spící dělávají. Ale princ byl vzhůru a rozuměl a slyšel vše velmi dobře. Tu se princezna zeptala. „Jeden nikoho nezabil, co je to?“ Tu Daniel odvětil: „Jeden krkavec, který jedl mrtvého a otráveného koně a pak sám umřel.“ Dále se princezna zeptala: „A přece jich dvanáct zemřelo, to je co?“ „To je dvanáct mordýřů, kteří krkavce snědli a od toho zemřeli.“ Když nyní princezna věděla rozluštění hádanky, chtěla se vytratit, ale princ tak pevně držel její plášť, že jej tu musela nechat.


ruhého rána princezna oznámila, že hádanku vyřešila, a nechala zavolat dvanáct soudců, aby nad Danielem vynesli ortel. Ale princ si vyžádal slyšení a řekl: „Ona se v noci ke mně vplížila a na řešení té hádanky se mě vyptala, neboť sama by ji nebyla nikdy vyřešila.“ Soudci pravili: „Máš nějaký důkaz?“ Tu sluha přinesl ony tři pláště, a když soudci spatřili ten šedivý, který jako princeznin poznali, tak jí oznámili: „Nechejte ten plášť, Výsosti, ozdobit zlatem a stříbrem, neboť to bude váš plášť svatební.“
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové