A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Nebeská svatba

Šel a šel stále rovně přes hory a údolí. Jeho cesta ho nakonec dovedla do velkého města rovnou do kostela, kde právě probíhala mše.Jeden selský synek slyšel v kostele, jak farář říká, že kdo se chce dostat do nebe, musí jíti stále rovně. Tak se vydal na cestu, šel a šel stále rovně přes hory a údolí. Jeho cesta ho nakonec dovedla do velkého města rovnou do kostela, kde právě probíhala mše. Když byl tu nádheru kolem sebe viděl, myslil si, že se ocitl v nebi a ze srdce se radoval. Když však mše skončila, posílal kostelník hocha pryč, ale ten mu odpověděl:
Ne, já nechci zpět, jsem šťastný, že jsem konečně v nebi.“
Kostelník šel tedy za farářem a vypověděl mu, že v kostele je dítě a myslí si, že je v nebi. A farář rozhodl, že pokud si to mysli, ať při tom zůstane; šel za chlapcem a zeptal se ho, jestli nechce v kostele pomáhat.
A chlapec souhlasil, neboť na práci byl uvyklý a nemusel z nebe pryč. Zůstal tedy v kostele A když viděl, jak lidé přicházejí před obraz Matky Boží s Jezulátkem, který byl z dřeva vyřezán, klekají na kolena a modlí se, tu si byl pomyslil:
„To je milostivý Bůh“
A řekl mu: „Slyš pane, jak jsi hubený, ti lidé tě nechají hladovět, já ti každý den přinesu polovinu svého jídla.“
Od této chvíle nosil každý den obrazu polovinu svého jídla, obraz to darované jídlo přijímal, za pár týdnů, lidé viděli, že obraz přibral, stal se silnější a mohutnější, a velmi se tomu divili. Farář to nemohl pochopit, zůstal tedy v kostele, tajně šel za hochem a viděl, jak se s Matkou Boží dělí o svůj chleba a ta si jej béře.
Po nějakém čase chlapec onemocněl a dlouhých osm dní zůstal na lůžku; když konečně vstal, první co bylo, že své jídlo nesl opět Matce Boží. Farář šel za ním a slyšel, jak se chlapec omlouvá:
„Milostivý bože, nezlob se na mne, že jsem ti tak dlouho nic nepřinesl, byl jsem nemocný a nemohl jsem vstát.“
Tu mu obraz odpověděl: „Já o tvé dobré vůli vím, to mi stačí, příští neděli budeš se mnou slavit svatbu.“
Tu se chlapec zaradoval a řekl to faráři, který mezitím přišel k němu, a zeptal se obrazu, jestli ho sebou vzíti může. Ale obraz mu řekl, že jen on sám k němu může. Farář tedy slíbil chlapce připravit a podat mu svaté přijímání, a chlapec byl s tím spokojen.
Příští neděli, když přijal svaté příjímání, skácel se hoch k zemi a byl mrtev; byl k věčné svatbě vzat..

Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové