A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Nejmilejší Roland


 
Bratři Grimmovéak ja ti povím starej pohádkovej příběh a neříkej mi pak, ze jsem morbidní, vis..to ne ja, to život to tak zaonačil..možná se ten příběh udál trochu jinak..tak poslouchej..jo ještě jedna malá poznámka, možná ti taky nebude jasný, proč se vlastně ta pohádka jmenuje nejmilejší Roland, když je to postava jen vedlejší a ještě ke všemu morálně nepevná..no nevím, přitom ta dívenka nemá jméno..ani ovčák..


o však poslyš žila byla žena, o které bylo známo, že je čarodějnicí, a ne snad ledasjakou, jak vyplyne z děje..ta žena měla dvě dcery, jak už to bývá v pohádkách jednu vlastní, zlou a ošklivou a jednu nevlastní, hodnou a krásnou…a ta zla tu hodnou neměla rada, a když ona nebohá si vedená svojí neutuchající pílí..neboť dobří lidé jsou pilní a pracovití..tak ona hodná dívka si vyšila krásnou zástěru a k její smůle se ta zástěra zalíbila její zlé sestře a ta naříkala před svou matkou, taky duší nešlechetnou, že tu zástěru musí mít… Zde se zcela ukázala zlotřilost obou žen, neboť pouhá krádež zástěry se jim nezdála dostatečně dobrým trestem za krasu a pili nebohého děvčátka a dohodly se na smrtelném úkladu..sestry spolu spaly a tu macecha svou vlastní dcerku navedla ke zlému činu , aby se v noci od sestry až budou spát dosti odtáhla a matka pak dceru nevlastní před ní ležící zabije…


šak mohla už zde ta neveselá příhoda skočit, ale jak si zahrávají s námi náhody, zahrála si i s těmi ženami, neboť nebožačka uslyšela, co jí ty dvě chystají a večer byla připravena a místo se sestrou si vyměnila..když tedy s v tiché temnotě se přiblížila stařena se sekyrou v ruce, rukou nahmatala dívčí tělo a pak sekerou hlavu usekla.. nic netušíc prolila krev svého jediného dítěte..


ívka byla sice zachráněna, ale věděla, že nemůže otálet a zůstat v domě..vyběhal tedy ven a běžela za svým milým Rolandem a vše mu vypověděla, že však se musejí hned vydat na cestu, neboť až matka ráno zjistí, co se stalo, určitě ji zabije..Roland však zachoval chladnou hlavu a řekl, že útěk je sice namístě, ale že nemají šanci čarodějnici uniknout bez její kouzelné hůlky…tak se tedy dívenka vrátila do domu a hůlku vzala a ještě, aby čarodějnici ráno co nejvíce zdržela, vzala useknutou hlavu své nehodné sestry a jednu krůpěj krve uronila na schody, druhou do kuchyně a třetí do postele…


áno čarodějnice vstala zvesela..nutno říci, že zlo je vždy tak banálně hloupé..nepomyslela na to, co bude teď když se zbavila levné pracovní síly, že ona samy dvě budou muset přiložit ruku k dílu…a starat se o celý dům, zahradu, dobytek a pole…tedy zvesela popadla čarodějnice zástěru své pastorkyně a běžela volat na svou milou dcerku..ale ta jí neodpovídala..podivila se stařena..a opět zavolala..tu ji odpověděla první krůpěj krve, že tady nahoře zametá schody…vyšla tedy čarodějnice na horu, však nikoho ani koutkem oka nezahledla..tu znova zavolala na dceru…a opověděla jí druhá krůpěj krve…že je v kuchyni a ohřívá si zkřehlé prsty u kamen..vešla tedy čarodějnice do kuchyně ale ani v kuchyni nebyl nikdo…i zavolala potřetí a odpověděla jí třetí krůpěj krve, že leží v posteli a odpočívá…a tu se stařena tedy dobelhala k posteli a tu teprve viděla, co v noci učinila…i popadl ji velký vztek a skočila k oknu a rozhlédla se do dáli..protože byla přeci čarodějnice..viděla daleko… A viděla dívenku jak se svým milým v dálce spěchají…a volala na ně rozhněvaně hlasem mocným, že jí neutečou i kdyby sto let běželi..a nazula si na své nečisté nohy krpaté, pod suknici nepranou boty sedmimílové..co krok to hodina chůze pro obyčejného člověka ..a vydala se za milenci…dštíc oheň a síru.. s pomstou v srdci…


ívenka se ohlédla a viděla, že matka už už je dohání..a tak nelenila a svého milého proměnila v jezero a sebe samu v kachnu, která po tom jezeře plave…však oko čarodějnice kouzlem neoklameš..ona věděla, kdo je ta kachna, která pluje po hladině..a tak si sedla na břeh a měla v kapsách suché kůrky chleba a na ty se snažila nebohou kachnu nalákat…


šak kachnička odolala pokušení, z celodenní námahy jistě měla hlad..a přesto blíž nepřiplula, aby si chleba vzala..a tak musela matka s příchodem večera s nepořízenou odtáhnout pryč..Tu je dívenka zase proměnila zpět v lidské bytosti a celou noc spěchali pryč..co nejdále od čarodějnického domu..Ale ráno zase čarodějnice zahájila pronásledování.. se svými botami je dohnala zase záhy..však dívenka, když viděla, že matka se už blíží..proměnila sebe v krásnou květinu, co je chráněna plotem z trní šípkového a svého milého Rolanda v houslistu…


u přihnala se čarodějnice, jejíž oko kouzlem neoklameš a ptala se ihned houslisty, zda si tu krásnou květinu může utrhnout..ten svolil a že jí k tomu ještě něco hezkého zahraje ..a sotva se čarodějnice vrhla na trnovej plot aby květinu uchvátila..začal houslista hrát do tance..a protože to byl kouzelnej tanec..musela čarodějnice chtíc nechtíc tancovat…a kdo z vás kdy tancoval v trní..jistě si dovede představit, že to není žádný potěšení..však tohle je pohádka z hlubin věků…kdy tresty spravedlivosti byly kruté..za otcovraždu zašili člověka do zvířecí kůže spolu se živým kohoutem kocourem, zmijí a opicí a pak to vrhnuli do řeky…tedy ani s čarodějnicí neměl houslista slitování..neslyšel její nářek..neviděl krev, která crčela z ran..a nechal ji tancovat tak dlouho, dokud mrtvá nepadla…


ak je dívenka proměnila opět v lidi a domluvili, se že on bude spěchat domů a přichystá svatbu a vrátí se pro ni…a ona že se promění v kámen a bude na něj trpělivě na poli čekat..byla mladinká a naivní..pošetile věřila jeho slibům…nevěděla, že sejde-li z očí svého milého…sejde z jeho srdce i láska k ní..neboť on jen dorazil domů..zahleděl se do očí jiné dívky a na nebohou dívenku zapomněl stejně jako na kámen na poli…a ona tam zatím čekala a čekala.. Přešel dlouhej čas, kdy i její kamenné srdce ztratilo naději..a tak se dívenka proměnila v krásnou květinu s nadějí, že ji někdo zašlápne..a ukončí její velkou bolest..však přišel na pole ovčák se svými ovcemi a květinu uviděl a zdala se mu tak překrásná, že si ji vzal a přinesl domů a postavil na truhlici..


d toho dne se začaly v jeho domě dít zázraky ..ráno vstal sednice byly zametena, nádobí umytý na stole čerstvý květiny, voda byla nanošená a když se vrátil z pastvy, tak byl stůl prostřenej k jídlu a něco chutnýho uvařený..podivil se těm zázrakům, neboť nikdy nikoho cizího neviděl..potěšil se těmi zázraky..však časem přece jen dostal strach, byl přece středověk..čas temna a předsudků..dostal strach z sil nečistých a proto zašel k moudré ženě, co vědmou se prohlásila už za časů jeho děda…a žena vyslechla jeho vyprávění a poradila mu, že musí ráno časně vstat ..hnedle za ranního kuropění a dobře se dívat, zda-li se ve světnici cokoliv nepohne…a až uvidí ten pohyb nepatrný, tu ať na to místo hodí sněhobílý kus plátna nedotčeného.. pak budou čarodějné síly polapeny..


učinil ovčák vše co mu vědma kladla na srdce..z truhlice po matce, vytáhl kus bílého nedotčeného plátna a při svítání začal se svou hlídkou …a zahlédl pohyb květiny na truhlici a když na ni hodil bílé plátno tu se zjevila překrásná dívka..a vyprávěla mu svůj smutný příběh a jemu se srdce sevřelo lítostí a protože byla krásná a dobrého srdce, nabídl jí, že se s ní rad ožení.. ale dívenka se nepodívala do jeho blankytně modrých očí..nepohladila ho po pískových vlasech..ani se neopřela o jeho ramena, která zesílila prací a odhodláním..stále myslela na Rolanda, který na ni už dávno zapomněl..přes jeho zradu se rozhodla, že mu bude věrná…však neměla kam jít a tak se rozhodla, že u ovčáka zůstane, a bude mu dál sloužit jako předtím..a on rád souhlasil..snad doufal, že někdy do jeho pomněnkových očí pohledne a uvidí tam lásku..


toho času se Roland nevěrný rozhodl slavit svatbu se svou milou..a byl v té zemi takový zvyk, že svobodné dívky před novomanžele předstupovaly a zpívaly pro potěchu jejich srdcí..nechtěla dívenka k Rolandovi jít za žádnou cenu, však co mohla dělat, když ostatní dívky pro ni přišly.. srdce ji to mohlo utrhnout..ale šla..a když přišla řada na ni ze zpěvem, ustoupila vždy do pozadí dokud před Rolandem sama nezůstala a pak nebylo zbytí..musela zazpívat… Tady se stává pohádkový příběh zázračným, neboť Roland jen uslyšel její hlas, na všechno se rozpomenul a zvolal. To je má žena, tu chci a žádnou jinou..a ona pošetile se mu vrhla do náruče a její hoře skončilo a začala velká radost…protože její srdce zapomnělo na bolest a svému milému odpustila…o smutném ovčákovi pohádka nevypraví…snad dodnes bloudí po polích a pastvinách se svými ovcemi a myslí na krásnou dívku, která se mu z květiny zrodila…


ak svět dobro oplací
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové