A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Princezna z Ohňového zámku


 
Joseph Haltrichyl jednou jeden chudý muž, který měl tolik dětí, kolik je děr v řešetu, a už nebylo vůkol souseda, který by mu nebyl za kmotra. Když se mu byl tedy opět narodil synáček, nezbylo mu než si sednout u cesty, aby tam čekal prvního lepšího, který půjde kolem, a poprosil ho za kmotra. Tu po silnici zrovna přicházel nějaký stařec v šedivém plášti, toho poprosil a on jeho nabídku přijal a šel s ním hocha pokřtít. Stařec daroval chudákovi krávu s telátkem, které přišlo na svět ve stejný den, kdy se narodil Bořivoj a mělo na čele zlatou hvězdu a mělo patřit chlapci.


dyž Bořivoj povyrostl, chodíval se svým dobytčetem, ze kterého se zatím stal mohutný býk, každý den na pastvu. Ale ten býk uměl mluvit a když přišli do hory, říkával chlapci: „Zůstaň tu a prospi se, já si zatím sám najdu tu nejlepší pastvu.“ Zatímco Bořivoj spal, vyrazil býk jako blesk na obrovskou nebeskou louku a tam spásával zlaté hvězdnaté květy. Když zapadlo slunce, pospíchal býk zpět a probudil Bořivoje a potom šli oba domů. A tak to šlo každý den, dokud nebylo chlapci dvacet let.


u mu býk jednoho dne pravil: „Nyní si mi sedni mezi rohy, já tě zanesu ke králi, na kterém si vyžádáš jeden sedm loktů dlouhý ocelový meč a řekneš mu, že vysvobodíš jeho dceru.“ Brzy dorazili na královský zámek, Bořivoj sestoupil, šel ke králi a řekl mu, proč byl přišel. Král mu žádaný meč rád dal, ale nevkládal v toho pasáčka žádnou velkou naději, nevěřil, že svoji dceru opět uvidí, neboť už mnoho udatných mladíků se marně pokoušelo ji vysvobodit. Princeznu totiž unesl dvanáctihlavý drak a ten žil tak daleko předaleko, kam nikdo nedokázal dojít, neboť zaprvé stály v cestě vysoké nepřístupné hory, pak se tam rozlévalo široké a velmi bouřlivé moře a za do třetice žil ten drak na Ohňovém zámku. Když už se někomu podařilo překonat ty hory a moře, nedokázal projít skrze ty vysoké plameny a pokud přece jen skrze ně šťastně prošel, tak ho zabil drak.


dyž měl Bořivoj meč, posadil se býkovi opět mezi rohy a v mžiku byli před mohutnou horskou hradbou. „Tak to nám nezbývá, než se obrátit.“ řekl Bořivoj býkovi, neboť se mu zdálo zcela nemožné přes ty hory přejít. Ale býk odvětil: „Jen chvíli počkej!“ Posadil Bořivoje na zem, prudce se rozběhnul a pak svýma mohutnýma rohama odsunul celé pohoří na stranu, aby jim tak uvolnil cestu.


ak si posadil Bořivoje opět mezi rohy a brzy dorazili k moři. „Nyní se musíme obrátit,“ řekl jinoch: „neboť se nikdy nedostaneme na druhou stranu.“ „Jen chvíli počkej!“ řekl mu býk: „Dobře se drž mých rohů!“ Pak sklonil býk hlavu k vodě a pil a pil až celé moře vypil, takže dále mohli jít suchou nohou jako po nějaké louce.


rzy nato dorazili k Ohňovému zámku, od kterého jim ovšem vanul v ústrety takový žár, že Bořivoj to nemohl více vydržet. „Stůj!“ volal na býka: „Nechoď dál nebo shoříme!“ Ale býk běžel ještě blíž a vyplivnul do plamenů to moře, které byl vypil, a ony ihned uhasly a zvedla se hustá mlha, která pokryla vše kolem.


yní se na ně z té strašlivé páry vyřítil rozzuřený dvanáctihlavý drak. „Nu, nyní je to na tobě!“ řekl býk Bořivoji: „Hleď, abys té příšeře useknul všech dvanáct hlav najednou!“ Bořivoj sebral všechny svoje síly, popadnul meč oběma rukama a uštědřil netvorovi ránu tak strašlivou, že všechny jeho hlavy odlétly na stranu. Drak se svíjel na zemi a házel s sebou tak, že se země chvěla. Tu býk nabral dračí trup na rohy a mrštil jím do výše takovou silou, že netvor zmizel v oblacích a vícekrát ho nikdo neviděl.


ak řekl býk Bořivoji: „Moje služby jsou u konce. Nyní jdi do zámku, tam najdeš princeznu a zaveď jí domů k otci.“ S těmi slovy býk odběhnul zpět na nebeskou louku a Bořivoj ho už nikdy nespatřil.


vnitř zámku našel princeznu a ona se velmi zaradovala, že byla z toho strašlivého zajetí vysvobozena. Jeli pak k jejímu otci, měli svatbu a v celé říši zavládla radost a veselí
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové