A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Ptačí král


 
Joseph Haltrichednou byli dva chudí lidé na poli a měli s sebou i své dítě, které leželo v houpačce, vyrobené z plen a visící na čtyřech tyčích. Najednou se tam objevila divoká kočka, to dítě vzala a odnesla do jeskyně; ale nikterak mu neublížila, nýbrž o něj přepečlivě pečovala, nosila mu bylinky, kořínky a lesní plody, takže nouzi nepoznalo.


tak dítě v jeskyni rostlo a byl to chlapec, a když byl velký, kočka mu řekla: „Nyní se oženíš s princeznou.“ „Ale já jsem nahý,“ řekl Bělík: „jak bych takto mohl přijít před krále?“ „Nedělej si starosti, opatřím ti ihned nějaké šaty.“


těmi slovy kočka vyběhla do lesa. Měla s sebou stříbrnou píšťalku, na kterou zapískala a ono to zapraštělo a zašustilo, zasvištělo a za malou chvíli se sem slétla hejna ptáků a sešlo množství zvěře. Kočka si vzala od každého ptáka jedno pírko, z toho spletla šaty a přinesla je Bělíkovi. Potom ho zavedla k místu, kde byla shromážděna lesní zvěř a pravila: „Nyní jdi ke králi, tato zvířata tě budou následovat a u krále řekni: Pane králi, Ptačí král vám posílá dar!“


ak šel Bělík na zámek a řekl tam, co ho kočka naučila. Když uviděl král to množství zvěře, velmi se potěšil a pravil: „To musí být bohatý král!“


ásledující den poslala kočka Bělíka opět se zvěří na zámek a měl tam říci: „To je opět dar Ptačího krále!“ A když se král podiví a řekne, že by ho potěšilo, kdyby si tak bohatý král vzal jeho dceru za ženu, měl říci, že to Ptačí král udělá rád a za tři dny přijde a může být svatba. A přesně tak se to stalo. Když přišel Bělík na zámek, král se nad tím darem opět zaradoval a pravil: „Jak by mne bylo potěšilo, kdyby si tak bohatý král vzal moji dceru za ženu.“ Tu Bělík odvětil: „Ano, to Ptačí král rád udělá a za tři dny přijde a může být svatba.“


dyž nadešel stanovený čas, běžela kočka opět do lesa, zafoukala po třikráte na stříbrnou píšťalku. Zašustilo to a zaševelilo a slétli se ptáci a seběhla lesní zvěř. Kočka si nyní vybrala ta nejkrásnější a nejbarevnější pírka a udělala z nich plášť, který se blyštěl a zářil jako nebe plné hvězd, a ten dala Bělíkovi. Tentokráte šla na královský dvůr s ním, a když byli nedaleko od zámku, řekla mu: „Nyní si sundej ty staré ptačí šaty, já ti přinesu krásnější oděv ze zámku, tímto pláštěm se pak okrášlíš.“ A kočka utíkala k zámku a volala: „Sem s královskými šaty! Přichází Ptačí král, ale cestou upadnul do bláta, potřebuje čisté šaty!“


ak dal král kočce své nejlepší šaty a ona běžela zpět a dala je chlapci, aby si je obléknul. Když přicházel k zámku, doprovázela ho zvěř. Bělík vešel do zámku, přehodil si přes ramena nádherný ptačí plášť, který se tak oslnivě blyštěl a zářil, že člověk ten pohled stěží vydržel. Král i princezna se zaradovali nad tak vznešeným a bohatým ženichem.


dyž bylo po svatbě, pravil král: „Chtěl bych vidět tvoji zemi a tvůj palác, pojedu s vámi!“ Když Bělík nasednul se svojí mladou ženou do kočáru, díval se neustále na svoje krásné šaty a svojí ženy si vůbec nehleděl. To kočka zpozorovala, skočila mu na šíji, škrábla ho a zašeptala: „Dívej se přece na svoji ženu!“ zašeptala kočka: „Když na to zase zapomeneš a budou se tě ptát, proč si stále prohlížíš svoje šaty, tak řekni, že doma máš daleko krásnější.“ A pak kočka utíkala napřed před kočárem. Bělík za chvíli zase koukal jen na svoje šaty a tu je ho jeho mladá žena zeptala: „Copak tam máš?“ On odvětil: „Ale, doma mám daleko krásnější.“


očka zatím přiběhla k velkému stádu ovcí, běžela k pasákovi, skočila mu za krk a škrábla ho, až mu tekla krev. „Až se tě budou ptát, komu patří to stádo, tak řekni, že Ptačímu králi, jinak se vrátím a celého tě rozdrásám.“ Když přijel královský kočár, zeptal se král pastýře: „Komu patří to krásné stádo?“ Pastýř odvětil: „Patří Ptačímu králi.“, neboť nechtěl být tou zlou kočkou rozsápán. „Ano, to je moje.“ řekl pohotově Bělík, protože pochopil, že to kočka tak nastrojila.


rzy nato přišli k velkému stádu buvolů, ale kočka tam už dříve byla a pasáka zle poškrábala a pak mu pravila, že pokud neřekne, že to stádo patří Ptačímu králi, věru ho zřídí celého. Když se nyní král ptal: „Komu patří to krásné stádo?“ Pastýř odvětil: „Patří Ptačímu králi.“, neboť nechtěl být tou zlou kočkou rozsápán. „Ano, to je moje.“ řekl pohotově Bělík v kočáře. Král se velmi podivil a řekl: „Tomu bych nikdy nevěřil, že jsi tak bohatý.“


otom přijeli ke stádu koní, také tu již kočka byla a pastýře poškrábala a pak mu poručila, co musí říci. Když se ho král zeptal: „Komu patří to krásné stádo?“ Pastýř odvětil: „Patří Ptačímu králi.“, neboť nechtěl být tou zlou kočkou rozsápán. „Ano, to je také moje.“ řekl Bělík.


onečně dorazili do zámku jednoho čaroděje, tam vám bylo všechno ze zlata a stříbra, křišťálu a drahokamů co nejkrásněji zařízeno a stůl byl zrovna prostřen k hostině, a tak si sedli a jedli. Ale kočka zůstala přede dveřmi na stráži. Pojednou se tam objevil lomozící a hartusící čaroděj: „Zloději na mém zámku! Zloději u mého stolu! Běda vám, bídníci!“ Ale kočka stála neochvějně ve dveřích a jen tak se nedala, nýbrž řekla: „Tak mi napřed řekni, jestli ty jsi opravdu ten velký čaroděj, za kterého se tu vydáváš?! Říká se, že se umíš proměnit v cokoliv velkého či malého.“ „Ano, to je pro mne maličkost!“ řekl čaroděj a proměnil se ve lva. Tu se kočka polekala a vyskočila na strop. „To by ti šlo,“ volala dolů: „nyní bych ale ráda viděla nějaké malé zvíře, co myš v tu se umíš proměnit nebo je to nad tvé síly?“ Čaroděj se proměnil v myš a kočka skočila v mžiku dolů a rovnou na tu myš a zardousila ji.


ak zavolala Bělíka ven z komnaty a řekla mu: „Moji pomoc více nepotřebuješ, ten zámek a všechno, co je v něm a v jeho okolí, je nyní opravdu tvoje, neboť jsem toho čaroděje, kterému to všechno patřilo, zabila. Nyní po tobě ale žádám jednu službu, vezmi svůj meč a utni mi hlavu.“ Ale to Bělík nechtěl učinit a pravil: „Jak bych mohl být tak nevděčný?“ „Jestli to okamžitě neuděláš, vyškrábu ti oči!“ uhodila na něj kočka. Tak Bělík vzal meč a kočce uťal hlavu.


le podívejme, najednou před ním stála překrásná žena. Bělík ji vzal za ruku a zavedl ji do sálu k tabuli a řekl: „To je moje matka!“ Ta žena se starému králi velmi líbila, a protože jeho první žena byla už po smrti, vzal ji za ruku a zeptal se: „Nechcete se stát mojí ženou?“ Ona souhlasila a svatba trvala celých osm dní. Pak se starý král i se svojí novou ženou vrátil na svůj zámek.


ělík s princeznou zůstal v čarodějném zámku a byl bohatší než sedm králů
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové