A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Včelí královna


 
Bratři Grimmovéva královští synové Slavomír a Horymír se jednou vydali do světa za dobrodružstvím a upadli vám do tak divokého a zpustlého života, že se domů už raději nevrátili. Ten nejmladší princ Slunidar, kterému také říkali Hlupáček, se vydal do světa své bratry hledat. Ale když je byl konečně našel, vysmívali se mu, že se svou prostoduchostí chce dobít svět, když ani jim se to nepodařilo a to jsou mnohokrát chytřejší než on.


ak společně táhli dál a přišli k jednomu velkému mraveništi. Ti dva starší princové chtěli mraveniště rozrýt a dívat se, jak budou malí mravenečkové ve strachu pobíhat sem a tam a přenášet svoje vajíčka, ale Hlupáček řekl: „Nechte ta zvířátka na pokoji, já nedovolím, aby jste je rušili!“


ak šli dále a přišli k jezeru, na kterém plavalo mnoho, mnoho kachen. Ti dva bratři chtěli pár chytit a upéci si je, ale Slunidar je nenechal a řekl: „Nechte ta zvířata na pokoji, já nedovolím, aby jste je zabili!“


akonec přišli k včelímu úlu, který byl tak plný medu, že ten stékal dolů po kmeni stromu. Ti dva chtěli pod stromem rozdělat oheň a včely zadusit, aby si mohli vzít med. Ale Hlupaček to opět nedovolil: „Nechte ta zvířátka na pokoji, já nedovolím, aby jste je upálili.“


akonec přišli ti tři bratři do jednoho zámku, kde ve stájích stáli dočista zkamenělí koně, jinak tu nebylo k vidění ani živáčka; prošli všemi stájemi, dokud nebyli přišli až na jejich konci před dveře, které byly zamknuty na tři zámky. Na dveřích byla ale schránka, skrze kterou bylo vidět do světnice. Tam uviděli sedět za stolem šedivého mužíka. Zavolali na něj jednou, podruhé, ale on je neslyšel. Nakonec zavolali potřetí, tu povstal, otevřel ty zámky a vyšel ven. Neřekl však ani slovo, nýbrž je zavedl k bohatě prostřenému stolu, a když byli pojedli a popili, zavedl každého do ložnice.


ruhého rána přišel onen mužík k tomu nejstaršímu princi Slavomírovi, probudil ho a zavedl ke kamenné desce, na které byly napsány tři úkoly, skrze které mohl být zámek vysvobozen. První úkol zněl. že v lese v jedné bažině jsou ztracené perly královské dcery, tisíc je jich do počtu, ty musí nalézt, však bude-li při západu slunce jediná chybět, tu ten, kdo by se toho úkolu ujal, zkamení.


lavomír vyšel ven a jal se hledat perly, hledal celý den, ale když ten den byl u konce, našel jich sotva sto; stalo se, co bylo na té tabuli psáno, zkameněl.


ásledujícího dne se o štěstí pokusil prostřední princ Horymír, ale nevedlo se mu o mnoho lépe než Slavomírovi, nenašel více jak dvě stě perel a zkameněl.


onečně přišel na řadu také Slunidar, hledal v močále, ale bylo to velmi těžké a šlo to pomalu. Tak si sednul na jeden kámen a rozplakal se. A jak tam tak seděl, přišel mravenčí král, které mu byl tenkrát zachránil život, s pěti tisíci mravenci; a netrvalo to tak dlouho a ta malinkatá zvířátka ty perly jednu podruhé nalezla a na jednu hromádku přinesla.


en druhý úkol byl, aby přinesl klíč od princezniny ložnice, ten leží na dně jezera. Slunidar přišel k jezeru, plavaly tam ty kachny, které byl tenkráte zachránil, ponořily se a přinesly mu z hlubin onen klíč.


řetí úkol byl ale nejtěžší, ze tří spících princezen měl vybrat tu nejmladší a nejmilovanější. Ale ony si byly podobné jako vejce vejci a nikdo je od sebe nedokázal rozlišit. Jen v jednom se lišily, než šly spát, tak ta nejstarší si vzala kousek cukru, ta prostřední trošku sirupu a ta nejmladší lžičku medu. Tu přiletěla včelí královna, které byl tenkráte Slunidar zachránil život, a ohledala rty všech tří dívek, až nakonec zůstala sedět na rtech té, která byla med jedla, a tak Slunidar poznal tu pravou.


u bylo kouzlo zlomeno, a celý zámek byl vysvobozen, kdo byl zkamenělý, ten získal zpět svoji podobu.


Slunidar si vzal za ženu nejmladší princeznu a po smrti jejího otce se stal králem, bratří Slavomír a Horymír dostali za ženy ty zbylé dvě princezny
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové